Vectis Private Equity

Investeringsfocus

Wij investeren in aantrekkelijke sectoren waarin wij – rechtstreeks of via ons uitgebreide netwerk – voldoende ervaring hebben om toegevoegde waarde te leveren en de verdere groei te ondersteunen. Bovenal moet er een goede persoonlijke fit zijn met de ondernemer of het management team, en een gedeelde visie over de toekomst van de onderneming.

In onderling overleg met de ondernemer kunnen wij ondersteuning bieden bij de verdere professionalisering van het bedrijf en de uitbreiding van het management team.

buyouts

Buyouts

Wij investeren in winstgevende bedrijven met een helder business model en een realistische groeistrategie.
Wij werken samen met operationele aandeelhouders en nemen zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties.
Wij helpen het managementteam verder uit te bouwen in functie van de groeistrategie.

groeikapitaal

Groeikapitaal

Wij verschaffen groeikapitaal aan ambitieuze managementteams die hun business plan samen met ons willen realiseren. Naast het verschaffen van kapitaal werken wij actief mee als financieel bestuurder en strategisch klankbord.

ebitda

EUR 1 – 8 miljoen EBITDA

Onze doelgroep bestaat uit bedrijven die reeds een bepaalde schaal bereikt hebben en klaar zijn om met een partner de volgende stap in hun groeiverhaal te schrijven. Veel van onze participaties groeien na verloop van tijd boven deze drempel door.

generalist

Generalist in België

Gezien onze focus op het KMO-segment hanteren wij een pragmatische aanpak, waarbij wij investeren in een brede waaier van diensten en industriële bedrijven. Wij hebben veel affiniteit met B2B sectoren en niche spelers, vaak met internationale ambities.

De ESG disclosures van Vectis vindt u via deze link.

HEBT U EEN AMBITIEUS GROEIPLAN?

Vectis Private Equity is een investeringsfonds dat ondernemers en managementteams ondersteunt bij het realiseren van groeiambities.

Wij lichten graag onze jarenlange expertise in Belgische KMO segment en onze actieve ondersteuningspolitiek toe in een open gesprek.

CONTACTEER ONS