Vectis participeert in CES

CES, de ‘architect van de gebouwtechnieken’, is een studiebureau, met hoofdzetel te Asse, dat diensten levert op vlak van energie, technische installaties, duurzaamheid en smart building.

CES (https://www.ces.be/) volgt het volledige traject van A tot Z: van concept over design & studiewerk, vergunningen, gedetailleerd plan, uitvoering tot oplevering. CES heeft veel expertise opgebouwd op de hogere gebouwen (>50m), en realiseert projecten in kantoren, woontorens, retail, studentenkoten, overheidsgebouwen, enz., dit zowel in nieuwbouwprojecten als in renovatie van bestaande gebouwen. Met een team van een 70-tal medewerkers, in hoofdzaak ingenieurs, is CES één van de toonaangevende studiebureaus met focus op de Belgische en Luxemburgse markt.

De klanten van CES zijn zowel grote projectontwikkelaars als toekomstige gebruikers van de gebouwen. De energietransitie en de nood aan duurzame, CO2 neutrale gebouwen zijn de belangrijke drivers in de markt die zorgen voor stevige lange termijn vooruitzichten.

“Wij geloven in het groeipotentieel van CES, dat de ambitie heeft om naast de organische groei ook verder te diversifiëren in aanvullende disciplines (bijv. stabiliteit, akoestiek, facility management, ….) via een actieve “Buy & Build” strategie met actieve ondersteuning van Vectis” aldus Stefaan Vanquaethem.

Voor Vectis Private Equity is CES de 5de investering in fonds Vectis IV, dat begin 2021 werd opgestart. Eerder investeerde Vectis IV reeds in SBE Engineering, een studiebureau gericht op complexe publieke infrastructuurwerken en waterbouw.

Artikel in De Tijd 11/04/2024: Link